Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24/3/2011


7.50 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
16.00 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΦΛΑΙΝΓΚΑΤ ΙΙΙ HELLENIC SEAWAYS
17.30 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES
19.20 ΑΝΔΡΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
8.30-11.45-14.45-19.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.
17.45-20.45 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ
25/3/2011


7.50 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
18.00 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES
8.30-11.45-15.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ
17.30-20.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.
26/3/2011


7.50 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
17.30 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES
8.15-11.15-14.45 ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.
16.30-19.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ
27/3/2011


7.50 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
16.00 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΦΛΑΙΝΓΚΑΤ ΙΙΙ HELLENIC SEAWAYS
18.00 ΑΝΔΡΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES
19.20 ΑΝΔΡΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
23.00 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES
8.30-11.15-16.50-20.50 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ
18.50-22.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.
28/3/2011


7.50 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
17.30 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES
8.30-11.45-14.45-18.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.
29/3/2011


7.50 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
17.30 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES
8.30-11.45-14.45-18.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.
30/3/2011


7.50 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ GOLDEN STAR FERRIES
17.30 ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES
8.30-12.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.
14.45-18.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ