Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 συζητήθηκε το θέμα του προϋπολογισμού. Μετά από μια πολύ σύντομη ανάλυση που έκανα, εξετάζοντας βασικούς αριθμοδείκτες αξιολόγησης που αφορούν τους Δήμους, διαπίστωσα ότι η κατάσταση του Δήμου την 01-01-2012 είναι χειρότερη από την κατάσταση που παραλήφθηκε από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές την 01-01-2011.
 
 Προσπάθησα με κάθε τρόπο να δώσω σε όλους να καταλάβουν ότι ο τρόπος που συντάσσεται ο προϋπολογισμός είναι σε λάθος κατεύθυνση και με τραγικά λάθη. Τα ποσοστά υλοποίησης είναι πολύ μικρά, χωρίς να έχει γίνει μια στοιχειώδης οικονομική ανάλυση, με βάση την οποία θα πρέπει να μπούν νέοι στόχοι και κατευθύνσεις προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των πόρων. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για την μελλοντική πορεία του Δήμου αν δεν γίνουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις.