Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Δημ.Μάρκου: Προϋπολογισμός 2012-«Αν συνεχίσουμε με την υπάρχουσα τακτική σας βεβαιώνω ότι με μαθηματική ακρίβεια θα βρεθούμε σύντομα σε ακόμα μεγαλύτερη δυσχερέστατη θέση»

«Νίπτει τας χείρας του»  ο κ. Δημήτρης Μάρκου , επικεφαλής  της παράταξης «Νέα Εποχή-Δύναμη Αλλαγής» στον προϋπολογισμό για το 2012 που προτάθηκε από την Δημοτική αρχή για ψήφιση. Ένας προϋπολογισμός βασισμένος χωρίς στρατηγική με αυθαίρετα νούμερα και χωρίς ίχνος μελέτης χρηματοοικονομικών δεικτών που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του Καλλικρατικού μας Δήμου.  
Στο Δημοτικό συμβούλιο στις 29/3/2011 ο κ. Δημήτρης Μάρκου , επικεφαλής  της παράταξης «Νέα Εποχή-Δύναμη Αλλαγής», δείχνει έντονα προβληματισμένος εκφράζοντας  την ανησυχία του για την μελλοντική πορεία του Δήμου, αν δεν γίνουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις. Τα ποσοστά υλοποίησης είναι πολύ μικρά, χωρίς να έχει γίνει μια στοιχειώδης οικονομική ανάλυση, με βάση την οποία θα πρέπει να μπουν νέοι στόχοι και κατευθύνσεις προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των πόρων.
 «Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα του προϋπολογισμού, έτσι όπως αυτός δημιουργείτε είναι το εξής:
Κάθε χρόνο στήνουμε τον προϋπολογισμό και πατάμε πάνω σε μια λανθασμένη βάση και τι εννοώ με αυτό: Χρησιμοποιούμε τα  παλαιά ποσά, βάζουμε περίπου τα ίδια προσεγγιστικά , χωρίς αυτό να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Θεωρώ ότι η δημιουργία του προϋπολογισμού πρέπει να γίνει σε μια νέα εντελώς βάση λαμβάνοντας υπ όψιν , τόσο συγκεκριμένους αριθμοδείκτες και μάλιστα συγκρίνοντας την κατάσταση του Δήμου μας , με τον μέσο όρο των υπόλοιπων Δήμων .Να εξετάσουμε σε ποιο σημείο βαδίζουμε , ποιες είναι οι αδυναμίες μας και σε ποια σημεία πρέπει να βελτιωθούμε.

Πήρα δειγματοληπτικά και εξέτασα τέσσερις δείκτες. Οι τέσσερεις δείκτες αφορούν  χρονολογικά την 31/12/2010, την στιγμή που παραλάβαμε ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο, και την 31/12/2011. Εξετάζοντας τον δείκτη αυτονομίας , στο τέλος του 2010 ήταν 47,97% ενώ στο τέλος του 2011 ήταν 37,89%.Εξετάζοντας τον δείκτη επενδυτικής προσπάθειας στο τέλος του 2010 ήταν 9,8% , ενώ στο τέλος του 2011 ήταν στο 3,05%, που σημαίνει ότι είμαστε σε εντελώς λάθος κατεύθυνση και αν συνεχίζουμε έτσι  η κρίση και η δύσκολη θέση του Δήμου μας θα γίνεται συνεχώς δυσκολότερη. Ο  Δήμος μας θα βυθίζεται συνεχώς σε νέα χρέη.

Κατά τον υπολογισμό  του  δείκτη κάλυψης κόστους προσωπικού, στο τέλος του 2010 ήταν 51,77% και στο τέλος του 2011 ήταν 63,90%, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αναφέρω ότι με βάση το άρθρο 8 του Ν 2307/95 ,προβλέπεται ως μέγιστο όριο το 50%.
Γυρνώντας τώρα πίσω σε αυτό που λέγαμε σχετικά με τις προσλήψεις και το προσωπικό , εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση και να αναθεωρηθούν πολλά , γιατί όπως μας είπατε δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για το πώς  ορίζεται ο αριθμός του προσωπικού ,αν  θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος ή αν  είναι μετρήσιμος .Εδώ θα ήθελα να σας επισημάνω, ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, και συγκεκριμένοι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων και προβλέπεται να γίνουν και πρέπει να γίνουν  και μάλιστα είναι οι  παρακάτω:

Κόστος απασχόλησης / προς/ συνολικά έξοδα.
Κόστος απασχόλησης / προς/ έξοδα χρήσης.
Κόστος απασχόλησης / προς/ αριθμός απασχολούμενων.

Συμπερασματικά υπάρχουν πολλοίς συγκεκριμένοι δείκτες που είναι «απόλυτα» μετρήσιμοι.

Τώρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό , δεν θα ήθελα να σταθώ σε λεπτομέρειες και θα σας τα αναλύσει βαθύτερα ο κ. Κατραμάδος , αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι ξεφυλλίζοντας πρόχειρα εντελώς τις σελίδες το μάτι μου έπεσε στα ράφια dexon.Στο πεδίο του προϋπολογισμού στα  ράφια  dexon το ποσό των 20,000 ευρώ με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα αντιστοιχεί σε 1.860  μέτρα . Για να σας προλάβω κ. Γκινοσάτη τους 25.000 φακέλους που θέλετε να τοποθετήσετε, στα 1.860 μέτρα ράφια αντιστοιχούν 29.000 φάκελοι.
κ. Γκινοσάτη που θα τοποθετηθούν αυτά τα μέτρα, υπάρχει κτίριο;;;;;;

Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να τεθεί σε μια νέα τελείως βάση , να σταματήσει το παλαιό μοτίβο , να προσθέτουμε και να αφαιρούμε νούμερα και να δούμε τα πράγματα εντελώς τεχνοκρατικά. Όλα πλέον είναι μετρήσιμα. Να βάλουμε τον Δήμο μας να συγκριθεί με άλλους Δήμους. Να δούμε που βρισκόμαστε σε σχέση με άλλους Δήμους, που απέχουμε από τον μέσο όρο. Τα νούμερα από μόνα τους, σαν απόλυτα νούμερα και εσείς κ. πρόεδρε θα το ξέρετε καλύτερα δεν λένε τίποτα , αλλά όταν σχετίζονται με κάποια άλλα νούμερα έχουν να μας πουν πολλά….

Μπορούν να μετρήσουν την αποδοτικότητα του Δήμου, την αποτελεσματικότητα, το κατά πόσο είναι σε θέση να εισπράξει γρήγορα τα χρήματα του. Μέσα από τα νούμερα μπορούμε να αντλήσουμε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση για την δομή των εσόδων και των εξόδων .
Συνεπώς απ ότι καταλαβαίνεται, δεν μπορώ να ψηφίσω τον προϋπολογισμό αυτό. Εμείς γενικότερα ως παράταξη δεν μπορούμε να τον ψηφίσουμε.

Ένα μεγάλο ακόμα θέμα το οποίο είδα και σχετίζεται με τον δείκτη που ανέφερα παραπάνω κόστους κάλυψης προσωπικού, ο  οποίος είναι στα 63,90% και υπερβαίνει το  νόμιμο κατά 14 μονάδες σχεδόν και  είναι το εξής: Στα έξοδα μας παρατηρούμε ότι υπάρχουν αμοιβές και έξοδα προσωπικού βεβαιωθέντα για το 2011 ποσού 8.232.000 εκατ. ευρώ ενώ τα προϋπολογισθέντα για το 2012 αγγίζουν το ποσό των 8.572.000 εκατ. Ευρώ. Εξέτασα πάνω από πενήντα προϋπολογισμούς τόσο Δήμων όσο και προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δεν είδα πουθενά και θέλω να μου πείτε πως είναι δυνατόν την στιγμή που στην 1/11/2011 είχαμε επίσημα μείωση 25% και η μείωση αυτή θα συνεχιζόταν για κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία σε ποσοστό 5%μέχρι το 2014, εμείς να δείχνουμε τελικά κάτι το διαφορετικό. Τις παραπάνω μειώσεις φυσικά ακολουθούν σε συνάρτηση και οι ασφαλιστικές εισφορές. Λογικά λοιπόν το ποσό των 8.572.000 εκατ. Ευρώ θα έπρεπε να εμφάνιζε μια πτώση 2.150.000 εκατ. Ευρώ εντελώς προσεγγιστικά.

Είναι αδύνατο λοιπόν να βασιζόμαστε στα προσεγγιστικά νούμερα;;;;;;
Γι αυτό επιμένω στο γεγονός της αλλαγής στρατηγικής του προϋπολογισμού. Είναι αδιανόητο να κοιτάμε τι ποσά τοποθετήσαμε πέρσι στα πεδία και εντελώς αυθαίρετα να αυξάνουμε τα φετινά νούμερα. Αυτό πέθανε.
Αν συνεχίσουμε με την υπάρχουσα τακτική σας βεβαιώνω ότι με μαθηματική ακρίβεια θα βρεθούμε σύντομα σε ακόμα μεγαλύτερη δυσχερέστατη θέση , απ' ότι ήμασταν το 2010…Θα εξακολουθήσουμε να πηγαίνουμε ακόμα χαμηλότερα…
Την συνέχεια θα σας την αναλύσει ο κ. Κατραμάδος κάποια στοιχεία του προϋπολογισμού.»