Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 26 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για τροποποίηση του από 18-03-2010 «ιδιωτικού συμφωνητικού εργολαβικής δίκης» περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου για ανάθεση της διαδικασίας διεκδίκησης από Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου Δημοτικών τελών που ελήφθησαν με τις υπ’αρ.157/2009, 220/2009 και 34/2010 αποφάσεις του πρώην Δήμου Σπάτων.

2.      Λήψη ορθής επανάληψη της υπ’αριθμ.68/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού για το έτος 2011.

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπάτων.


4.      Λήψη απόφασης για έγκριση της 31/2011 απόφασης περί αναμόρφωσης του Π.Υ. εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2011 Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ».

5.      Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" Άξονας Προτεραιότητας 1 "Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" και Κωδικός θεματικής Προτεραιότητας: 1 "Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας" Κατηγορία Πράξεων: "Πράσινα Δωμάτια σε Δημόσια Κτήρια".

6.      Λήψη απόφασης για την 7η παράταση περαίωσης του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου».

7.      Λήψη απόφασης για έγκριση απότμισης πεζοδρομίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων εκμετάλλευσης ΕΚΟ στο όνομα “ΚΡΑΛΙΕΒΙΤΣ ΝΕΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ” επί της Λ. Καραμανλή 135, Ο.Τ.937, Αρτέμιδα. (Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.12/2012).

8.      Λήψη απόφασης για κατεδάφιση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Καρύταινας στην Δημοτική Ενότητα  Αρτέμιδος. (Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.13/2012).

9.      Λήψη απόφασης για παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης, στο ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΚΑΡΙΜΠΟΥ», στην οδό Αγ. Δημητρίου και Πλάτωνος 1 (Ο.Τ.22) στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.14/2012).

10.  Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού χώρων κίνησης ζωήλατων οχημάτων. (Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.15/2012).

11.  Λήψη απόφασης για ανασύνταξη πράξεως εφαρμογής στο Ο.Τ.224 Π.Ε.1-4 περιοχής   Μυκηναϊκών Τάφων Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. (Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.20/2012).

12.  Λήψη απόφασης για προσδιορισμό χώρων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου – εμποροπανηγύρεων στα πλαίσια των τοπικών θρησκευτικών εορτών των Ιερών Ναών της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων και Αρτέμιδος, για το έτος 2012. (Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.21/2012).

13.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων για τοποθέτηση τροχήλατων καντινών στην παραλία Αρτέμιδος και έγκρισης των όρων προκήρυξης αυτών.(Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.22/2012).

14.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής  στην παραλία Αρτέμιδος και έγκρισης των όρων προκήρυξης αυτών. (Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.23/2012).

15.  Λήψη απόφασης για παραχώρηση παραλιακών χώρων στα καταστήματα που έχουν προβολή στους χώρους αυτούς και καθορισμός όρων παραχώρησης αυτών. (Απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.24/2012).

16.  Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2012.

17.  Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με διαγωνισμό και απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

18.  Λήψη απόφασης περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής παραλαβής εργασιών (παροχής υπηρεσιών) που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80.

19.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του κ. Πετρόπουλου Γεωργίου του Κων/νου από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

20.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

21.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 230,00 € στην κα Δημητρακοπούλου Ειρήνη του Γεωργίου λόγω λανθασμένης πίστωσης στον λογαριασμό του Δήμου μας.

22.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή από το Χρηματικό Κατάλογο 45/2011, συνολικού ποσού 412,00 € στο όνομα Κοκκίνου Κωνσταντία λόγω της παρέλευσης της «αποσβεστικής προθεσμίας».

23.  Λήψη απόφασης περί μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών για την αντιμετώπιση αγροτοδασικών πυρκαγιών.

24.  Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης διεξαγωγής Βουλευτικών εκλογών έτους 2012.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ