Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 29/3/2012 ΩΡΑ 20.30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., για συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1)  Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Προϋπολογισμού και Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης
     Οικονομικού Έτους 2012.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ