Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 29/3/2012 ΩΡΑ 20.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για την καθιέρωση τέλους σε διοικητικές πράξεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
2) Λήψη απόφασης για Διακανονισμό Ληξιπρόθεσμων Οφειλών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
3) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων αυθαιρέτων κατά το άρθρο 4 του       
    Π.Δ. 267/1998 (Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ