Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 2011-2014

Η Διεπιστημονική  Ομάδα  Έργου  για την κατάρτιση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2011 – 2014, επιθυμεί  τη  συμβολή  σας  στο  έργο  της  κατάρτισης και  με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς του Δήμου:
 
  • να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2014, καθώς και
  • να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.
Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας έως 23/09/2011
 
Για ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
Μπορείτε επίσης να αποστείλετε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  dimoss1@otenet.gr και σε έντυπη μορφή να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο ή να το καταθέσετε ιδιοχείρως στις διευθύνσεις:
-          Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος,  Δημοτική Ενότητα Σπάτων,  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βας. Παύλου & Φλέμινγκ Τ.Κ. 190 04
-          Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (στάση ΟΤΕ) Τ.Κ. 190 16 ΑΡΤΕΜΙΔΑ
 
Υπόψη: Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
WWW.SPATA.GR