Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

ΣΠΑΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΦΑΔΟ-ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ (ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ) 30 ΕΥΡΩ