Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 29/12/2011

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου των Συνεδριάσεων: α) 22-09-2011 & β) 31-10-2011.
2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Π.Υ. οικονομικού έτους 2011.
3. Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 33.399,65 € που προέρχεται από τους ΚΑΠ για το Δήμο μας προς υλοποίηση του Προγράμματος που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2011.


4. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης οχημάτων και containers από τoν Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
5. Λήψη απόφασης «Περί εκπόνησης οριστικής μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος» (αρ. απόφ. της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 40/2011).
6. Λήψη απόφασης περί «Διάνοιξης του Περιφερειακού Σπάτων (Οδός Δημάρχου Χρ. Μπέκα) στο φανάρι του Κέντρου Υγείας» (αρ. απόφ. της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 41/2011).
7. Λήψη απόφασης περί «Εξέτασης ενστάσεων της 4ΗΣ Π.Ε. του πρώην Δήμου Αρτέμιδος» (αρ. απόφ. της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 42/2011).
8. Λήψη απόφασης «Περί ανάκλησης της υπ’αριθ.13/2009 Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος (είδος) ψητοπωλείο – ταβέρνα – καφετέρια της εταιρίας Ι. Τζανιδάκης – Μ. Τζανιδάκη Ο.Ε.» (αρ. απόφ. της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 39/2011).
9. Λήψη απόφασης για έγκριση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”».
10. Λήψη απόφασης για έγκριση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος».
11. Λήψη απόφασης για καθορισμό αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις μελών του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
12. Λήψη απόφασης για διενέργεια απευθείας ανάθεσης επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς.
13. Λήψη απόφασης για διενέργεια απευθείας ανάθεσης επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
14. Λήψη απόφασης για λύση της σχέσης έμμισθης εντολής του δικηγόρου του Δήμου μας κ. Μάρκου Δερβεντζή του Νικολάου.
15. Λήψη απόφασης για διαγραφή εξοφλημένων χρεώσεων μέσω ΕΛ.ΤΑ.
16. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων λόγω μη αποστολής ειδοποιήσεων.
17. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
18. Λήψη απόφασης για έγκριση πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ